Styrelsemöte 24/11 kl. 19:00

Kallelse till Styrelse och medlemsmöte
Dag och Tid: 24 november kl. 19.00
Plats : S:t Ragnhilds Gille ( museet Gamla Skolgatan 10)
Ärende: Hur jobbar vi vidare i vår förening med vårt uppdrag att synliggöra Skällviks Borg?
Hur kan vi aktivera våra medlemmar i vårt arbete?
Vi har haft ett mycket spännande år, med b.la. utgrävningarna som gjordes under sommaren!
Nu gäller det att ta vara på de goda idéer och positiva saker som kom fram med sommarens aktivitet, hur kan vi spinna vidare för framtiden?
Även om Du inte vill/kan vara aktiv i föreningen kom och tyck till, visa Ditt intresse för föreningens fortsatta arbete.

Väl mött den 24 nov.

Med vänlig hälsning
Hans Fredriksson
Ordf. Skällviks Borgs Vänner


Comments

Comments are closed.

loading